Superfloss

Superfloss – tanntråden for deg med broløsninger / implantatbroer

Har du fått en bro for å erstatte en eller flere tenner som har gått tapt, er det viktig at mellomrommet mellom nabotennene renses grundig.  Dette kan ikke gjøres med vanlig tanntrådteknikk, siden tennene er koblet sammen og ikke har gjennomgående mellomrom.
Før den stive enden av tanntråden inn mellom porselenskrone og tannkjøtt, dra deretter tanntråden igjennom slik at den tykke delen av tanntråden kan virke som en tannkost under brokonstruksjonen – før den fram og tilbake.