Løsner tennene?

Løsner tennene…

Hvis en gingivitt (tannkjøttsbetennelse) ikke blir behandlet går tilstanden over til det vi kaller periodontitt.

Hos en del mennesker vil gingivittreaksjonen, hvis den får stå ubehandlet, videreutvikles. Bindevevsfibrene i tannkjøttet brytes ned slik at lommen mellom tann og tannkjøtt blir dypere og tannens feste reduseres. Bakteriereaksjonen i området fører til tap av benfeste rundt tannen. Dette kan i verste fall lede til at tannen løsner. Pasienten har periodontitt.
Det er vanskelig å oppdage periodontitt selv. At tenner flytter seg eller løsner kan som sagt være et tegn på periodontitt, men som oftest merker du ingenting og du må til tannlegen for å få stilt en evnt. diagnose.

Arv har betydning for om du har anlegg for å utvikle sykdommen. Dessuten viser forskning at det er klar sammenheng mellom røyking og periodontitt, så røykeslutt er vesentlig. Nyere forskning viser også sammenheng mellom periodontitt og hjerte-karsykdommer.

Både i forebyggelse og behandling av periodontitt er egeninnsats i form av daglig renhold (og evnt. røykekutt!) det aller viktigste. Etter at periodontittdiagnosen er stilt, er det i dag store muligheter mht. behandling slik at man får kontroll over sykdommen. Den grunnleggende behandlingen er grundig profesjonell rengjøring av tennenes rotoverflater, med eller uten operative inngrep avhengig av hvor dypt vi må rense. Av og til gis antibiotika i forbindelse med behandlingen. I enkelte tilfeller, der forholdene ligger til rette for det, kan vi med regenerative metoder få bygget opp tapt ben rundt tannroten.

Periodontitt er en kronisk sykdom. Det betyr at det er viktig med oppfølgende kontroller i lang tid etter at selve behandlingen er avsluttet.
En del av behandlingskostnadene kan bli refundert gjennom trygdekassen.