Røyking

Hvorfor mener vi at du bør slutte…

For oss er det viktig å slå fast at det er en klar sammenheng mellom tannkjøttsykdommer og røyking.

Foruten det mørke belegget og dårlig ånde er det de snikende mindre synlige effektene vi er opptatte av.  Innholdsstoffer i røyken får de små blodårene til å trekke seg sammen slik at det blir mindre blodgjennomstrømning – og dermed mindre muligheter for kroppen til å beskytte seg mot betennelser og infeksjoner.  Dette ser vi spesielt tydelig hos pasienter som røyker og har tannkjøttsykdommer – kroppen klarer ikke å bekjempe bakteriene, og en enkelt tannkjøttbetennelse fører over tid til tannløsning som kunne vært unngått

I sammenheng med tannimplantater er det generelt et ønske om røykeslutt for å oppnå best resultater, eller minimum et opphold to uker før og to uker etter operasjon.