Tannregulering

All-In

Den nye usynlige tannreguleringen!

VI er nå sertifiserte forhandlere av All-In tannregulering.  Dette er en videreutvikling av det kjente systemet Invisalign (USA) som er brukt i mange år over hele verden.   Prinsippet er at vi lager ett komplett sett med gjennomsiktige skinner som pasienten selv setter inn og tar ut.  De skiftes ut hver 14.dag til et nytt sett, helt til behandlingen er avsluttet.  Hvor lang tid dette tar er helt avhenging av hvor stor bittfeilen er, men alt fra 4måneder til 1,5år.  Man tar ut skinnene når man skal spise, men regelen er at skinnene skal bæres hele dagen – ca 22timer.  Dette er behagelige og bortimot usynlige skinner.