Rotfylling/Endodonti

Vi er stolte av å kunne tilby et meget høyt nivå på våre rotbehandlinger.

Vi bruker det aller siste innen anbefalte fremgangsmåter og har det siste innen avanserte hjelpemidler. Vi bruker digital lengdemåling av rotkanallengdene, vi har maskinell utrensning av kanaler, ultralydaktivert irrigasjon/spyling og til slutt varmobturasjon – som betyr at rotkanalene blir fylt med oppvarmet rotfyllingsmasse som gir meget gode resultater. Alt dette selvsagt helt smertefritt med gode doser anestesi og med konsekvent bruk av kofferdam(gummiduk).

De fleste rotbehandlinger vi utfører strekker seg over to besøk.

1)Ved første besøk blir årsaken til evt smerter fjernet, vi måler eksakt lengde på rotkanalerne, vi renser og fyller med et medikament som skal ligge til neste besøk – ca 2uker.

2)Ved sikker symptomfrihet blir det på nytt satt på en gummiduk over tanna som behandles, og det skylles grundig på nytt med tre forskjellige skyllinger som hver har forskjellige oppgaver og egenskaper. Deretter blir innsiden av tannen tørket grundig for så å bli tettet helt igjen av oppvarmet rotfyllingsmasse – som etter all sannsynlighet skal få ligge der i hele tannas levetid.  På toppen av rotfyllingen blir det lagt en bakterietett fylling med en tannfarget og sterk komposittfylling på toppen.

Det anbefales at alle rotbehandlede tenner med massivt substanstap (store fyllinger) skal overkrones. Dette for å kunne garantere lengst mulig levetid på tanna og best mulig prognose. Se kapittelet om kroner.